Nieuws

jul
20

Subsidieplafond 2017 voor Regeling zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland bereikt

Het subsidieplafond van € 150.000, dat onlangs door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland werd vastgesteld voor de Uitvoeringsregeling zonnestroom maatschappelijk vastgoed, is al bereikt. Dit heeft de provincie laten weten. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Met de Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015-I kan de provincie subsidie verstrekken voor de aanschaf van een zonnestroominstallatie en de plaatsing daarvan op maatschappelijk vastgoed dat is gelegen in Noord-Holland.

 

Met maatschappelijk vastgoed wordt een gebouw met een publieke functie bedoeld, op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang of zorg. 

Terug naar overzicht