Nieuws

jul
20

Noord-Brabant publiceert nieuwe wijzigingen in de subsidieregeling verkeer en vervoer

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de eerder aangekondigde wijzigingen in de subsidieregeling verkeer en vervoer gepubliceerd. Deze achtste wijzigingsregeling bevat naast enkele tekstuele aanpassingen ook een nieuwe paragraaf: Veerdiensten in het fietsnetwerk. De wijzigingen zijn met ingang van 21 juli 2017 van kracht.

De regeling bestaat hiermee uit elf verschillende paragrafen. Er kan onder meer subsidie worden aangevraagd voor maatregelen gericht op de regiotaxi, verkeersinfrastructuur, openbaar vervoer, goederenvervoer en mobiliteitsoplossingen. 

 

Een aantal onjuiste verwijzingen zijn gecorrigeerd. In de paragraaf Stimulering bedrijfsvervoer is per abuis melding gemaakt van 31 april. Dit moet 30 april zijn. Voor de paragraaf Kleinschalige verkeers- en vervoerprojecten is een nieuw subsidieplafond en een nieuwe indientermijn vastgesteld. Aanvragen kunnen nu worden ingediend van 1 december 2017 tot en met 15 januari 2018. Voor deze periode is een bedrag vastgesteld van € 15.571.350.

 

De nieuwe paragraaf Veerdiensten in het fietsnetwerk is eveneens geopend van 1 december 2017 tot en met 15 januari 2018. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 600.000. De subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, of een samenwerkingsverband van de oevergemeenten die met een veerverbinding worden verbonden. De regeling heeft als doel de continuïteit van de veerdiensten in Noord-Brabant te bevorderen. 

Terug naar overzicht