Nieuws

jul
20

Groningen sluit Regionale Investeringssteun 2017, vierde ronde in aantocht

Per 14 augustus a.s. trekt de provincie Groningen de subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) 2017 in. Vanwege de grote belangstelling raakt het budget eerder op dan verwacht. De RIG 2017 wordt daarmee gesloten om te voorkomen dat door de grote toestroom van projecten het subsidieplafond van ruim € 17,5 miljoen wordt overschreden. Ondertussen bereidt de provincie de openstelling van de vierde ronde van de RIG voor.

In de vierde ronde worden waarschijnlijk de criteria van de regeling aangepast. Hiermee moet een zo groot mogelijke bijdrage worden geleverd aan de werkgelegenheid, innovatie, vergroening en het versterken van de economische structuur in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park.

 

Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal € 40 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. Tot nu toe is € 30 miljoen van de beschikbare middelen opengesteld via drie regelingen: RIG 2014, RIG 2015 en RIG 2017. In de vierde en laatste ronde die nu wordt voorbereid, is € 10 miljoen beschikbaar.

Terug naar overzicht