Nieuws

jul
20

Drie subsidies vastgesteld in Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben onlangs in hun vergadering drie subsidieregelingen vastgesteld. Het gaat om twee nieuwe uitvoeringsregelingen, voor topsportaccomodaties en stimulering regionale samenwerking culturele infrastructuur gemeenten. Daarnaast wordt de bestaande regeling toekomstbestendige werklocaties aangepast. Voor de regelingen zijn tevens nieuwe subsidieplafonds bekendgemaakt.

Voor de Uitvoeringsregeling subsidie topsportaccommodaties Noord-Holland is voor 2017 een subsidieplafond vastgesteld van € 2.120.000. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling stimulering regionale samenwerking culturele infrastructuur gemeenten Noord-Holland 2017 bedraagt voor dit jaar € 99.000.

 

Voor de Uitvoeringsregeling Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland 2017 is voor de vraagbundeling van breedband op bedrijventerreinen een bedrag van € 100.000 beschikbaar. De regeling is bedoeld voor het inrichten van een organisatie voor beheer van een bedrijventerrein en voor het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen op een bedrijventerrein. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 31 augustus 2017.

 

Meer details zullen binnenkort in het Provinciaal blad worden gepubliceerd.

Terug naar overzicht