Nieuws

jul
20

FOM opent call voor stimuleren van samenwerking met mkb in Topsector High Tech Systemen en Materialen

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) start met een nieuw instrument, waarbij samenwerking met het mkb binnen de Topsector High-Tech Systemen en materialen centraal staat: KIEM-HTSM. De pilot gaat direct met een call for proposals van start. Bedrijven en onderzoeksinstellingen, die vernieuwende samenwerkingsprojecten uitvoeren, kunnen bij FOM tot en met 27 september 2016 een aanvraag indienen. KIEM-HTSM is gebaseerd op de reeds bestaande KIEM-instrumenten binnen NWO. Het doel van dit instrument is het bevorderen van publiek-private samenwerking, in het bijzonder voor samenwerking met het midden- en kleinbedrijf. Het instrument is onderdeel van de reeds voorgenomen acties in het kader van de NWO-propositie voor de topsectoren 2016-2017.
 
Er kan een vergoeding worden aangevraagd voor de personele en materiële kosten, tot maximaal € 50.000 per project. Hiervan moet de betrokken mkb-partner 20% opbrengen. In total stelt FOM voor de periode 2016-2017 € 475.000 beschikbaar voor KIEM-HTSM. Aanvragen moeten worden ingediend via FOM-ISAAC. Zie voor meer informatie de brochure KIEM-HTSM 2016-2017.

Terug naar overzicht