Nieuws

jul
20

Derde wijzigingsregeling voor subsidie MIT-Zuid gepubliceerd

Op 11 mei 2016 besloot Stimulus Programmamanagement tot rangschikking door loting voor de instrumenten Innovatieadvies en Haalbaarheid in het kader van MIT Zuid. Voor de instrumenten gold aanvankelijk het first come, first serve principe. Gedeputeerde Staten van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg hebben dit besluit nu officieel bekendgemaakt in de vorm van de Derde wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-innovatieregeling topsectoren Zuid-Nederland 2015.Door de grote belangstelling voor de instrumenten Innovatieadvies en Haalbaarheid in het kader van MIT Zuid raakte de digitale webportal bij de openstelling op 10 mei overbelast. Hierdoor kon het tijdstip van binnenkomst van de aanvragen niet eenduidig worden bepaald. Omdat verwacht werd dat het subsidieplafond op 10 mei zou worden overschreden, werd besloten, de binnengekomen aanvragen te rangschikken door middel van loting door een notaris.
 
 

Terug naar overzicht