Nieuws

jul
20

Utrecht stelt nieuwe subsidie voor bevordering fiets en verbetering verkeersveiligheid vast

De provincie Utrecht heeft de 'Uitvoeringsverordening subsidie Actieplan fiets en veiligheid gemeentelijke infrastructuur 2015-2018' vastgesteld. Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten binnen de provincie Utrecht, die zich buiten de Bestuursregio Utrecht (BRU) bevinden. Aanvragen kunnen doorlopend, tot en met 31 december 2015, worden ingediend. Voor deze periode is een subsidieplafond van 8 miljoen vastgesteld voor fietsroutes en 1,6 miljoen voor verkeersveiligheid. Per gemeente kan voor alle te subsidiëren projecten samen maximaal € 2 miljoen worden aangevraagd. Subsidies van minder dan € 25.000 worden niet verstrekt.

De subsidieregeling is opgesteld, omdat de provincie zich ten doel stelt dat in 2028 alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten veilig, comfortabel en vlot te bereiken moeten zijn. Een belangrijk onderdeel van de hoofdfietsroutes bestaat uit van de gemeentelijke infrastructuur. Daarnaast wil de provincie tot 2028 een continue daling van het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden zichtbaar maken. Een groot deel van deze ongevallen vindt plaats op de gemeentelijke infrastructuur.

Terug naar overzicht