Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
20

Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland gewijzigd

Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling Woonvisie gewijzigd. Subsidie kan voortaan worden verstrekt voor activiteiten, die aansluiten bij de afspraken in het door de regio en door de provincie vastgestelde Regionale Actieprogramma, het opstellen van het Regionale Actieprogramma 2016-2020 (RAP) of het opstellen van een plan van aanpak voor dit programma. In het RAP worden regionale afspraken opgenomen over de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogrammering. De provincie wil hiermee de inwoners in 2020 over voldoende woningen laten beschikken, met een passende kwaliteit en in een aantrekkelijk woonmilieu.

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2015 worden ingediend.

Terug naar overzicht