Nieuws

jul
20

'The Art of Impact': 36 projecten gehonoreerd, tweede ronde start 24 augustus

Het programma 'The Art of Impact' heeft als doel het stimuleren van bestaande en nieuwe kunstprojecten, die een duidelijke en duurzame impact hebben op maatschappelijke thema’s en vraagstukken. De eerste open oproep heeft 428 projectaanvragen opgeleverd, waarvan er 36 zijn gehonoreerd. De ingediende projecten waren verdeeld over alle kunstdisciplines en alle geselecteerde maatschappelijke domeinen, te weten zorg & welzijn, leefbare wijk & stad, energie & klimaat en circulaire economie.

Zie hier voor een overzicht van de 36 projecten die in de eerste ronde een bijdrage hebben ontvangen. De tweede (en laatste) oproep zal worden opengesteld op 24 augustus 2015 en heeft een deadline van 5 oktober 2015.

In 'The Art of Impact' worden kunstenaars (beeldend kunstenaars, schrijvers en dichters, podiumkunstenaars, filmmakers), ontwerpers, bemiddelaars, instellingen en opdrachtgevers binnen én buiten de culturele sector opgeroepen om voorstellen in te dienen die de relatie tussen kunst en maatschappij verkennen, versterken en beter zichtbaar maken. De voorkeur gaat uit naar samenwerkingen of samenwerkingsvormen tussen de kunsten en andere maatschappelijke domeinen, of tussen verschillende kunstdisciplines. Voor de twee oproepen van 'The Art of Impact' tezamen is een budget van € 4 miljoen beschikbaar, om in totaal 80 projecten te ondersteunen.

Terug naar overzicht