Nieuws

jul
20

'Subsidieregeling stageplaatsen zorg II' gewijzigd: ook Wmo-zorgaanbieders komen in aanmerking

Minister Schippers van VWS heeft een wijziging gepubliceerd op de 'Subsidieregeling stageplaatsen zorg II'. Met deze regeling kunnen aan zorgaanbieders subsidies worden verstrekt voor het realiseren van stageplaatsen voor bepaalde opleidingen. De regeling is op verschillende punten aangepast. Een van deze punten is de wijziging van de reikwijdte als gevolg van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Het begrip van stageaanbieder is uitgebreid door toevoeging van de zorgaanbieder die krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zorg biedt. Deze toevoeging is noodzakelijk, omdat bepaalde terreinen van zorg vanuit de AWBZ en de Wet op de jeugdzorg zijn overgeheveld naar die wet en niet onder de werking van de Wlz en de Jeugdwet vallen. In de praktijk zal het betekenen dat met name welzijnsinstellingen (voor zover ze nu nog niet onder de subsidieregeling vallen) ook onder de regeling gaan vallen.

In de tweede plaats wordt de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) aangewezen ter vervanging van Stichting Calibris. De wettelijke taken van Calibris, samen met die van de andere kenniscentra, worden immers overgenomen door SBB. Als gevolg hiervan wordt de uitvoeringstaak in het kader van de subsidieregeling nu ondergebracht bij de SBB. Bovendien zijn de bijlagen 1 en 2 (overzicht Crebo-codes van BOL- en BBL-opleidingen) in het geheel opnieuw toegevoegd aan de regeling. Dit betekent dat enkele opleidingen aan de subsidieregeling zijn toegevoegd, namelijk de opleiding tot tandartsassistent en de opleiding tot apothekersassistent. Ook is een enkele code gecorrigeerd en zijn enkele niet meer gebruikte codes verwijderd.

De genoemde wijzigingen treden in werking per 1 augustus 2015 en gelden met ingang van het studiejaar 2015/2016.

Het doel van de 'Subsidieregeling stageplaatsen zorg II' is dat meer stageplaatsen worden gerealiseerd en stagiaires een betere begeleiding krijgen. Zorginstellingen die een stageplaats bieden aan studenten van bepaalde zorgopleidingen, kunnen (achteraf) een bijdrage ontvangen voor de kosten van die stagebegeleiding. Aanvragen voor het studiejaar 2014/2015 kunnen worden ingediend tot en met 1 oktober 2015.

Terug naar overzicht