Nieuws

jul
20

Ruimere indientermijn 'Regeling Scholing Jeugdzorg'

Werkgevers in de jeugdzorgbranche kunnen via arbeidsmarktfonds FCB subsidie aanvragen voor de scholing van hun medewerkers. De 'Regeling Scholing Jeugdzorg' voorziet in een vergoeding van 75% van scholingstrajecten, tot maximaal 750 per traject. De termijn voor het indienen van subsidieaanvragen is verlengd tot 1 februari 2016. Een uitzondering hierop vormen de EVC Jeugdzorgwerker-trajecten. Voor deze trajecten moet een subsidieaanvraag voor 1 januari 2016 zijn ontvangen.

In aanmerking voor subsidie komen scholingstrajecten die zijn opgenomen in de Scholingsgids. In de Scholingsgids staan trajecten van uitvoerders met wie FCB een overeenkomst heeft gesloten in het kader van de regeling. Ook staat in de Scholingsgids de inhoudelijke focus voor de scholing in de komende jaren op basis van de beleidskaders van sociale partners.

Een aanvraag voor een financiële bijdrage voor een traject in de Scholingsgids dient zo snel mogelijk en uiterlijk drie weken voor de start van een traject te zijn ingediend. Het scholingstraject dient uiterlijk 31 mei 2016 te zijn afgerond.

Terug naar overzicht