Nieuws

jul
20

Oproep ZonMw Meer Kennis met Minder Dieren - tegemoetkoming voor dierexperimenteelonderzoek

Bij ZonMw kunnen tot en met 31 december 2015 doorlopend aanvragen worden ingediend voor de Module Kennisinfrastructuur ‘De praktijk van een Synthesis of Evidence’ voor dierexperimenteelonderzoek binnen het programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD). Er is een budget beschikbaar van € 268.000. Met name onderzoekers die in hun studies onderzoek hebben verricht met niet-humane primaten worden uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen.

Doel van het programma MKMD is om het aantal dierproeven terug te dringen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en de veiligheid van ontwikkelde producten. Het programma is opgedeeld in modules, waarvoor per onderwerp een opdrachtgever wordt gezocht. De module Kennisinfrastructuur (voorheen Amendement 21) geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van de 3V’s (vermindering, vervanging en verfijning). Eén van de 3 speerpunten is het aanmoedigen van onderzoekers om zelf een 'Synthesis of Evidence' (SE) op het vlak van dierexperimenteelonderzoek uit te voeren.

In de periode van 2012-2014 was er de mogelijkheid na deelname aan de 'hands-on SE-workshop', gratis begeleiding te krijgen bij het uitvoeren van een eigen 'Synthesis of Evidence' voor dierexperimenteelonderzoek. Daar is zeer veel gebruik van gemaakt, meer dan 30 van deze SE’s worden inmiddels door SYRCLE ondersteund en de eerste zijn gepubliceerd. Om dit initiatief nog verder te bevorderen en te ondersteunen en vooral ook de kwaliteit van de uitgevoerde SE’s in de begin fase te garanderen, kan een onderzoeker een subsidie aanvragen voor het zelfstandig uitvoeren van een SE. De subsidie betreft vergoeding van ondersteuning door het expertisecentrum SYRCLE en maximaal 2 maanden verlenging van de aanstelling van de onderzoeker als compensatie voor de te investeren tijd. Voorwaarde is dat de onderzoeker eerst heeft deelgenomen aan de workshop 'Synthesis of Evidence'.

Terug naar overzicht