Nieuws

jul
20

Nieuwe subsidieregeling voor agrarische bedrijfsverplaatsing in Friesland

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing 2015 vastgesteld. Met deze regeling kan bedrijfsverplaatsing worden gerealiseerd voor de ruimtelijke structuur, agrarische structuur, natuur, landschap of milieu. De subsidie is bestemd voor kleine of middelgrote ondernemingen, die eigenaar of gebruiksgerechtigde zijn van een grondgebonden agrarisch bedrijf.

De subsidie kan worden verstrekt voor de verplaatsing van de bedrijfsgebouwen en voor investeringen in bedrijfsgebouwen op de hervestigingslocatie. Verplaatsingskosten worden voor 100% gesubsidieerd met een maximum van € 100.000 subsidie per project. Investeringskosten worden voor 40% gesubsidieerd met een maximum van € 400.000. In totaal kan de subsidie € 500.000 per verplaatsingsproject bedragen.
De subsidie wordt berekend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Voor de regeling zijn geen subsidieplafonds en deadlines bekendgemaakt. Er kunnen nog geen aanvragen worden ingediend.

Terug naar overzicht