Nieuws

jul
20

Aanlevering tussen- en eindrapportages RAAK-mkb en -publiek gewijzigd

Projectleiders van RAAK-onderzoeksprojecten wordt verzocht om halverwege de looptijd van het project over de voortgang van het geheel te rapporteren. Na afloop laat de projectleider weten wat de resultaten van het onderzoek zijn. De wijze waarop deze tussen- en eindrapportages moeten worden aangeleverd, is gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen in zowel de tussen- als de eindrapportage zijn de integratie van het overzicht van KPI’s in het voortgangsrapport en de vervanging van het ‘communicatie- en implementatieplan’ voor een ‘doorwerkingsplan’, dat tevens onderdeel van de eindrapportage is.


De tussenrapportage bestaat voortaan uit drie onderdelen: een inhoudelijke voortgangsrapportage, een financiële rapportage van het project en een plan voor de 'doorwerking' van de onderzoeksresultaten. De eindrapportage bestaat in de toekomst uit dezelfde drie onderdelen. In het doorwerkingsplan wordt het accent gelegd op de realisatie van de plannen en wat er ook na de afronding van het project nog aan doorwerking plaatsvindt. 

De tussen- en eindrapportages ‘nieuwe stijl’ worden net als voorheen getoetst. De beoordeling is bepalend voor de toekenning van de subsidie. Ook het doorwerkingsplan wordt beoordeeld.

Terug naar overzicht