Nieuws

jun
20

Overijssel verhoogt budget voor viertal subsidieregelingen

De provincie Overijssel heeft extra budget beschikbaar gesteld voor een viertal subsidieregelingen.

Het gaat om de volgende regelingen en bijbehorende verhogingen van de subsidieplafonds voor 2020:

  • Subsidieregeling effectuering ruimtelijk beleid (USOVERB): van € 50.000 naar € 98.750;
  • Subsidieregeling impuls circulair bouwen (USOVICB): van € 600.000 naar € 750.000;
  • Subsidieregeling lokale energie-initiatieven 2.0 (USOVLEI2): van € 257.765 naar € 400.000;
  • Subsidieregeling uitvoering programma nieuwe energie Overijssel 2017-2023 (USOVUPNE): van € 415.316 naar € 863.626. De verhoging van € 448.310 geldt voor de categorie niet–gemeentelijke aanvragers.


Voor alle vier regelingen geldt dat aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover de subsidieplafonds dat toelaten.

Terug naar overzicht