Nieuws

jun
20

Overijssel sluit regeling voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

De provincie Overijssel meldt dat het subsidieplafond van de Subsidieregeling 1000 kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt (USOV1000) is bereikt. Er kunnen daarom geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.

Zie ook: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/1000-kansen/

Over de regeling
Doel van de regeling is het ondersteunen van leerwerktrajecten voor minimaal 1000 mensen die tot de kwetsbare groepen behoren. In deze regeling wordt onder kwetsbare groepen verstaan: kwetsbare jongeren, kwetsbare ouderen en statushouders.

Terug naar overzicht