Nieuws

jun
20

Extra praktijklerensubsidie voor bbl-plekken landbouw, horeca en recreatie

Er is een wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) gepubliceerd.

Concreet betreft de wijziging de al aangekondigde? toevoeging van een nieuwe paragraaf op basis waarvan extra middelen beschikbaar worden gesteld om te bevorderen dat werkgevers in de sectoren landbouw, horeca en recreatie investeren in leren en ontwikkelen. De extra middelen worden beschikbaar gesteld voor een aanvullende subsidie bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren. Hiermee wordt het aantrekkelijker voor werkgevers in deze sectoren om werknemers via bbl-trajecten te scholen en wordt tevens het ontstaan van een leercultuur in deze sectoren gestimuleerd.

De uitbreiding geldt voor de schooljaren 2019-2020 tot en met 2021-2022. Gedurende deze schooljaren is per studiejaar € 10,6 miljoen beschikbaar voor de extra subsidie. Het extra subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats wordt berekend door deling van het beschikbare bedrag van € 10,6 miljoen door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen in de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Er hoeft geen aparte aanvraag te worden ingediend. Bij de aanvraag van het basisbedrag van de Subsidieregeling praktijkleren dient de werkgever aan te geven of hij behoort tot de sector landbouw, horeca of recreatie. Om in aanmerking te komen voor de extra subsidie dient de hoofdactiviteit van de werkgever op het moment van aanvragen en gedurende het studiejaar bij de Kamer van Koophandel geregistreerd te staan onder één van de in aanmerking komende SBI-codes.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

Terug naar overzicht