Nieuws

jun
20

Promotiebeurs voor leraren: tweede aanvraagronde 2019 van start

Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen bij NWO opnieuw een beurs aanvragen voor een promotieonderzoek.

Met de promotiebeurs kan gedurende een periode van vijf jaar een vervanger worden aangesteld voor de helft van de contractomvang van de aanvrager, met een maximum van 0,4 fte vrijstelling.

De aanvrager moet een aanstelling voor onbepaalde tijd hebben en in dienst zijn bij een onderwijsinstelling gefinancierd door de Nederlandse overheid.

De beurs kan worden aangevraagd voor elk onderzoeksonderwerp. Wel moet bij de aanvraag worden aangegeven welk belang het onderzoek heeft voor de eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin.

De deadline van de nu gestarte tweede aanvraagronde van 2019 is 10 september 2019, 14.00 uur. In totaal is € 4,5 miljoen te verdelen.

Zie ook: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/promotiebeurs-voor-leraren/promotiebeurs-voor-leraren.html

Terug naar overzicht