Nieuws

jun
20

Oproep 'Kunstmatige Intelligentie - verantwoorde inzet' op komst

NWO en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stellen samen € 2,3 miljoen beschikbaar voor een nieuw programma voor publiek-private AI-onderzoeksprojecten.

Dit programma stimuleert samenwerking tussen verschillende relevante wetenschapsgebieden en samenwerking met het bedrijfsleven en eindgebruikers. De oproep wordt naar verwachting begin juli opengesteld voor aanvragen.

De subsidie is bedoeld voor onderzoek dat het verantwoord gebruik van AI-technologie bevordert. De Special Interest Group AI van het ICT Research Platform Nederland (IPN) heeft een manifest opgesteld waarin de onderzoeksgebieden zijn beschreven die zich richten op AI-technologie (AI foundations) en het verantwoorde gebruik hiervan (multidisciplinary disicplines). Subsidie kan worden aangevraagd voor onderzoek op het snijvlak van de foundations en de multidisciplinaire disciplines.

De subsidie zal minimaal € 200.000 en maximaal € 500.000 per project bedragen. Private co-financiering van minimaal 20% is verplicht, waarvan minimaal de helft in cash.

Naar verwachting is de deadline voor het indienen van aanvragen 5 november 2019.

Zie voor meer informatie: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/binnenkort-open-voor-aanvragen-kunstmatige-intelligentie-call---verantwoorde-inzet.html

Terug naar overzicht