Nieuws

jun
20

Nieuwe subsidieregeling voor behoud en herstel Utrechtse biodiversiteit

De provincie Utrecht heeft de Uitvoeringsverordening subsidie biodiversiteit provincie Utrecht (BIODIVUT) gepubliceerd.

Met de nieuwe regeling wil de provincie diverse activiteiten stimuleren gericht op behoud of herstel van de biodiversiteit in Utrecht. De regeling is onderverdeeld in de volgende paragrafen:

  • 1. Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten;
  • 2. Soortenmanagementplan;
  • 3. Bestrijding en beheersing invasieve exoten.


Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten
Vanuit deze paragraaf kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten gericht op het behoud of herstel van leefgebieden van Utrechtse aandachtsoorten (diverse bedreigde plant- en diersoorten).

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, een samenwerkingsverband van rechtspersonen, dan wel een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen.

De subsidie bedraagt maximaal 95% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000. Voor 2019 geldt voor deze paragraaf een subsidieplafond van € 500.000.

Soortenmanagementplan
Met dit onderdeel kan subsidie worden verstrekt voor het opstellen van een soortenmanagementplan ten behoeve van het kunnen aanvragen van een gebiedsgerichte ontheffing (een ontheffing van diverse verboden van de Wet natuurbescherming).

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door gemeenten.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000. Voor de periode 2019 tot en met 2022 geldt voor deze paragraaf een subsidieplafond van € 1,3 miljoen.

Bestrijding en beheersing invasieve exoten
Op basis van deze paragraaf kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten gericht op het bestrijden of beheersen van invasieve exoten dan wel herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten.

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, een samenwerkingsverband van rechtspersonen, dan wel een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen.

De subsidie bedraagt maximaal 95% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000. Voor 2019 geldt voor deze paragraaf een subsidieplafond van € 225.000.

Aanvragen
Aanvragen voor alle paragrafen kunnen doorlopend worden ingediend bij de provincie Utrecht.

Terug naar overzicht