Nieuws

jun
20

Nieuwe en gewijzigde openstellingen POP3 Zeeland gepubliceerd

De provincie Zeeland heeft twee nieuwe openstellingen en een gewijzigde openstelling in het kader van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Zeeland (POP3ZE) gepubliceerd.

Bij de nieuwe (al aangekondigde) openstellingen gaat het om de volgende maatregelen, die allebei open worden gesteld van 24 juni tot en met 3 september 2019:

  • niet-productieve investeringen water, internationale doelen;
  • niet-productieve investeringen water.


De gewijzigde openstelling betreft de maatregel fysieke investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen, die is opengesteld van 13 mei tot en met 12 juli 2019. Met de nu vastgestelde wijziging worden installatiekosten voor bepaalde investeringscategorieën ook subsidiabel gesteld.

Niet-productieve investeringen water, internationale doelen
Subsidie kan worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied van Zeeland die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet-productieve investeringen met een directe link met de landbouw.

Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • waterschappen;
  • gemeenten;
  • provincie;
  • samenwerkingsverbanden van een waterschap, provincie of gemeente met een of meer van de volgende partijen: waterschappen, gemeenten, landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuurorganisaties of landschapsorganisaties.


De subsidie is 100% van de subsidiabele kosten en moet minimaal € 400.000 bedragen. Het subsidieplafond bedraagt € 745.951.

Niet-productieve investeringen water 2019
Subsidie kan eveneens worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied van Zeeland die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet-productieve investeringen die een directe link met de landbouw hebben.

Aangezien de benodigde nationale publieke financiering niet in dit openstellingbesluit beschikbaar wordt gesteld, dient een aanvraag voorzien te zijn van een subsidie-intentie of subsidiebeschikking van een nationale overheid (zoals bijvoorbeeld waterschap, provincie en/of gemeente).

Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten of samenwerkingsverbanden van deze partijen.

De subsidie is 100% van de subsidiabele kosten en moet minimaal € 250.000 bedragen. Het subsidieplafond bedraagt € 1.090.000.

Terug naar overzicht