Nieuws

jun
20

Flevoland stelt meer POP3-geld beschikbaar voor agrarische sector

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland hebben besloten om meer geld beschikbaar te stellen voor een aantal maatregelen van de Subsidieverordening POP3 provincie Flevoland 2014-2020 (POP3FL).

Afgelopen jaren kon in het kader van POP3 subsidie worden aangevraagd voor de maatregelen 'Trainingen, workshops, ondernemingscoaching en demonstraties', 'Fysieke (productieve) investeringen voor innovatie en modernisering' en 'Jonge landbouwers'.

De Flevolandse agrarische sector heeft daar enthousiast gebruik van gemaakt, zo bleek na afloop van de openstellingsperioden. Het aangevraagde subsidiebedrag oversteeg bij alle drie de regelingen het beschikbaar gestelde budget. Daarom hebben GS nu besloten om de subsidieplafonds te verhogen.

Het subsidieplafond voor 'Trainingen, workshops, ondernermingscoaching en demonstraties' is verhoogd van € 933.511 naar € 1.097.000. Voor de regeling 'Fysieke (productieve) investeringen voor innovatie en modernisering' is het budget opgehoogd van € 2.430.000 naar € 3.738.000. Het subsidieplafond voor 'Jonge landbouwers' is verhoogd van € 374.000 naar € 600.000.

Zie ook: https://www.flevoland.nl/actueel/provincie-stelt-meer-geld-beschikbaar-voor-flevola

Terug naar overzicht