Nieuws

jun
20

DKTI-plafond haalbaarheidsstudies onderwerp 'elektrisch' bereikt

Binnen de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI) is het subsidieplafond voor haalbaarheidsstudies op het onderwerp 'elektrisch' bereikt.

Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragers die willen weten of het nog zinvol is om een aanvraag voor een haalbaarheidstudie elektrisch in te dienen, wordt aangeraden eerst contact op te nemen met RVO.

Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/DKTI-Transport

Over de regeling
Het doel van de regeling is het ondersteunen van projecten gericht op technologie- en innovatieontwikkeling in de pre-commerciële fase, die een bijdrage leveren aan het bereiken van een reductie van met name de emissie van CO2, alsmede de emissies van NOx, fijnstof en geluid, in de sector mobiliteit en transport door het gebruik van vervoermiddelen die in hun energiebehoefte worden voorzien door alternatieve brandstoffen.

Terug naar overzicht