Nieuws

jun
20

Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg verlengd

De Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg voorziet studenten die een zorgopleiding volgen van een tegemoetkoming in de kosten van het vaccinatietraject hepatitis B. De regeling is in 2016 geƫvalueerd. Uit de evaluatie is onder meer naar voren gekomen, dat de regeling effectief is. Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft daarom besloten de vervaldatum van de regeling aan te passen. De nieuwe vervaldatum wordt 1 juli 2022.

De regeling zal opnieuw in werking treden op 1 juli 2017. Het geheel wordt op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingsregeling, met onder meer bepalingen voor de instroom voor het schooljaar 2017-2018, zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

Terug naar overzicht