Nieuws

jun
20

Subsidie voor kennisoverdracht in Utrecht geopend

Tot en met 11 augustus 2017 kan in de provincie Utrecht subsidie worden aangevraagd voor kennisoverdracht op het gebied van plattelandsontwikkeling. Voor deze periode is een plafond van € 400.000 miljoen beschikbaar, opgebouwd uit € 200.000 vanuit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO en € 200.000 uit de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Per project wordt minimaal € 50.000 verstrekt.

Aanvragen worden gerangschikt op basis van een aantal vastgestelde criteria. Aan elk criterium kunnen punten worden toegekend. Het gaat om de mate van: 

  • effectiviteit;
  • innovativiteit;
  • kosteneffectiviteit;
  • haalbaarheid. 

De aanvragen worden op het aantal behaalde punten gerangschikt. De aanvragen die het hoogst scoren, komen als eerste voor subsidie in aanmerking. Projecten kunnen in totaal maximaal 32 punten behalen. Indien een project minder dan 18 punten behaald, wordt de aanvraag niet gehonoreerd.

 

De subsidie 'Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2017' is één van de maatregelen die is opgenomen in de Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) van de provincie Utrecht. Het vormt de provinciale uitwerking van de landelijke POP3. De focus van het programma richt zich op innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied en bestaat uit in totaal negen maatregelen.

Terug naar overzicht