Nieuws

jun
20

Subsidie Bèta-technieknetwerken 2017-2020 gepubliceerd

De eerder aangekondigde Subsidie Bèta-technieknetwerken 2017-2020 is gepubliceerd. Doel is om het techniekonderwijs te stimuleren in scholen, in de klas en bij leerlingen en studenten, in samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Met behulp van de regeling kan financiële ondersteuning aangevraagd worden voor uitbreiding en verduurzaming van activiteiten. Er is voor de ronde van 2017 een bedrag van € 3.221.000 beschikbaar.

Voor 2018 is het budget € 2.588.000 en voor 2019 € 2.065.000. Gelet op de doelstelling om scholen, onderwijsinstellingen en ondernemingen steeds meer eigen verantwoordelijkheid en regie te geven en de netwerken op die manier te verduurzamen, neemt het budget na 2017 jaarlijks af.

 

Het is belangrijk dat er in Nederland voldoende vakbekwame technici komen voor de banen van vandaag en van morgen. Hiervoor is het nodig dat meer leerlingen en studenten kiezen voor opleidingen in de techniek en dat onderwijsinstellingen goede doorlopende technische leerlijnen ontwikkelen. Met het Techniekpact 2020 hebben onderwijs, bedrijfsleven en overheid afspraken hierover gemaakt, waaronder het ondersteunen van regionale bèta techniek (b/t) netwerken.

 

In aanmerking komen bestaande bèta-technieknetwerken van scholen (en bedrijven), die door de minister van OCW erkend zijn: acht regionale po-netwerken, tien vo-ho-netwerken en 21 regionale vmbo-mbo-Toptechniek in Bedrijf netwerken (TiB-netwerken). Er kunnen verder maximaal zeven nieuwe TiB-netwerken erkend worden. Indien de aanvraag van een nieuw TiB-netwerk wordt toegekend, wordt dit netwerk daarmee ook tegelijkertijd erkend.

 

De deadline voor bestaande bèta-technieknetwerken die voor de eerste keer een aanvraag indienen, is 31 juli 2017. Nieuwe TiB-netwerken kunnen een aanvraag indienen tot en met 30 september 2017. In de jaren 2018 en 2019 loopt de aanvraagtermijn voor bestaande en nieuwe netwerken van 1 januari tot en met 31 maart. De regeling komt per 1 januari 2021 te vervallen.

Terug naar overzicht