Nieuws

jun
20

Provincie Friesland investeert in Cultuurfonds voor monumenten

Het Cultuurfonds voor Monumenten in de provincie Fryslân is uitgebreid. Gedeputeerde Staten hebben besloten in 2017 een bedrag van € 2,5 miljoen extra investeren in het Cultuurfonds voor Monumenten. Eigenaren kunnen al ruim 14 jaar gebruikmaken van dit fonds. Aanvankelijk kon er alleen een lening worden aangevraagd voor restauratie. Vanaf nu is het ook mogelijk, een vergoeding aan te vragen voor verduurzamen of herbestemmen van een monument.

Naast de uitbreiding naar de thema/s herbestemming en duurzaamheid wordt ook het maximale leenbedrag van de hypotheek verhoogd naar € 200.000.

 

De Cultuurfondsen voor Monumenten zijn een gezamenlijk initiatief van negen provincies in Nederland en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De subsidie is bedoeld om monumenteigenaren te helpen met het behouden van hun monument. Uit de Cultuurfondsen wordt de Cultuurfonds-hypotheek verstrekt. Dit is een lening voor eigenaren van gemeentelijke of provinciale monumenten of karakteristieke panden met een lagere rente dan de marktrente (4,5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%). De hoogte van de hypotheek wordt bepaald aan de hand van de door de gemeente vastgestelde subsidiabele kosten.

Terug naar overzicht