Nieuws

jun
20

Correctie op Wijziging Openstellingsbesluit natuur- en landschapsbeheer 2017 Zeeland

In oktober 2016 maakte Zeeland het openstellingsbesluit voor de subsidie natuur en landschap (SNL) voor 2017 bekend. In mei 2017 werd dit besluit gewijzigd, door de subsidieplafonds voor Investeringssubsidie en Functieverandering te verhogen. Er werd tevens een nieuwe subsidiekaart vastgesteld. Op deze kaart is per abuis het perceel Hulst R 858 niet opgenomen. Dit is nu gecorrigeerd.

Aanvragen kunnen nog tot en met 31 oktober 2017 worden ingediend. Er is in totaal € 800.760 beschikbaar, waarvan € 505.465 voor functieverandering en € 295.295 voor inrichting nieuwe natuur en nazorg bestaande natuur.

 

Investeringssubsidie en Functieverandering maken deel uit van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap. Hiermee kan de provincie Zeeland subsidie verstrekken voor projecten, gericht op omvorming en inrichting van nieuwe natuurgebieden en voor herstel van bestaande natuurgebieden. De regeling is een onderdeel van de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer. 

Terug naar overzicht