Nieuws

jun
20

ZonMw ontwikkelt Nationaal Programma Palliatieve Zorg

ZonMw ontwikkelt op verzoek van het ministerie van VWS een Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Het doel van het programma is, dat iedere burger, indien nodig, verzekerd is van goede palliatieve zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste zorg en ondersteuning

Het uitgangspunt is, dat palliatieve zorg de behoeften en wensen van de patiënt en zijn naasten centraal stelt. Het maakt deel uit van de reguliere zorgverlening en wordt zo dichtbij mogelijk georganiseerd. Daarbij is met name aandacht voor kwaliteit van leven van de palliatieve patiënt en zijn mantelzorgers.

Het NPPZ zal zoveel mogelijk met input van onderaf worden uitgevoerd: in samenspraak met alle relevante betrokken partijen in de palliatieve zorg. Aandachtspunten zijn, naast samenwerking, het gebruikmaken van best practices en andere bewezen succesfactoren. Verder is er aandacht voor toegang tot en uitwisseling van informatie die voortkomt uit projecten en voor monitoring.

De looptijd van het NPPZ is van 2014 tot 2020. Een eerste globale opzet van de programmatekst zal in juli beschikbaar komen. In het najaar volgt dan de nadere invulling. Meer informatie is te lezen op de website van Rijksoverheid. Het is de bedoeling dat het lopende Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw deel gaat uitmaken van het NPPZ.

Terug naar overzicht