Nieuws

jun
20

Technische aanpassing van de financiering van BBL-trajecten binnen regeling cofinanciering sectorplannen gepubliceerd

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling cofinanciering sectorplannen gewijzigd. De wijziging betreft een verduidelijking. Bij het opnemen van de mogelijkheid om BBL-trajecten te financieren, is rekening gehouden met het feit dat de instroommomenten van deze opleidingen vaststaan. Beoogd is dat meerdere instroommomenten mogelijk kunnen zijn, waarbij in ieder geval het eerste instroommoment plaatsvindt binnen twaalf maanden.

De technische aanpassing verduidelijkt dat de uitvoering van het gehele sectorplan binnen redelijke tijd moet zijn afgerond, maar dat binnen deze periode meerdere instroommomenten voor BBL-trajecten mogelijk zijn, waarbij in ieder geval het eerste instroommoment plaatsvindt binnen twaalf maanden. Een BBL traject wordt afhankelijk van het instroommoment maximaal twee jaar gefinancierd, of zo veel korter als het traject duurt. Ook is nu verduidelijkt, dat het verzoek om vaststelling van de subsidie voor alle activiteiten in ieder geval dient plaats te vinden dertien weken nadat de 36 maanden na de datum van de verleningsbeschikking zijn verstreken. 
Ook is verduidelijkt dat aanvragen niet alleen in het ‘geheel’, maar ook ‘gedeeltelijk’ kunnen worden afgewezen.

Doel van de Regeling cofinanciering sectorplannen is het stimuleren en behouden van werkgelegenheid door middel van (inter)sectoraal maatwerk. De subsidie wordt verstrekt voor een sectorplan dat een analyse bevat van de sectorale, regionale of intersectorale situatie en problematiek, met een daaruit voortvloeiende cofinancieringsaanvraag. Vanuit een sector kunnen meerdere plannen worden ingediend.

Terug naar overzicht