Nieuws

jun
20

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector gepubliceerd

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector gepubliceerd. Met deze regeling kan een extra impuls worden gegeven aan investeringen in energiebesparing in de bestaande woningvoorraad onder de huurtoeslaggrens. Zowel woningcorporaties als andere verhuurders kunnen subsidie aanvragen.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017. Het subsidieplafond voor deze periode is vastgesteld op € 395.000.000. Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, moeten minimaal drie labelstappen worden gerealiseerd. Het resultaat na verbetering moet minimaal label B (voor corporatiewoningen) of C (voor woningen van andere verhuurders dan corporaties) zijn.

De subsidie bedraagt per woning:
• € 2.000, voor het realiseren van drie labelstappen;
• € 2.600, voor het realiseren van vier labelstappen;
• € 3.500, voor het realiseren van vijf labelstappen;
• € 4.500, voor het realiseren van zes labelstappen.

Een verhuurder kan voor maximaal € 7.500.000 aan subsidie aanvragen. Per woning kan slechts eenmaal subsidie worden verstrekt.

Terug naar overzicht