Nieuws

jun
20

KWF Kankerbestrijding - Klinisch gerelateerd onderzoeksproject 2014-2

Bij KWF Kankerbestrijding kunnen tot en met 19 augustus 2014 aanvragen worden ingediend voor klinisch gerelateerd kankeronderzoek. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd binnen academische of categorale ziekenhuizen en andere onderzoeksinstellingen in Nederland. Het te stimuleren gebied omvat translationeel, vroeg-klinisch en klinisch-diagnostisch onderzoek. Hierbij dient sprake te zijn van een duidelijke wisselwerking met de laboratoria waar de preklinische studies zijn uitgevoerd.  
Financiering is mogelijk van personele en materiële kosten (inclusief congresbezoek) voor een periode van maximaal 4 jaar. Subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lumpsum. De hoogte van de maximaal toe te wijzen lumpsum is (ongeacht de werkelijke inschaling en eventuele toeslagen) gebaseerd op vier jaar 1,0 fte senior wetenschappelijk medewerker (schaal/trede 11.0 CAO-NU), drie jaar 1.0 fte niet-wetenschappelijk personeel (schaal/trede 7.5 CAO-NU) en materiële kosten (inclusief congresbezoek) € 20.500 per medewerker per jaar.

Terug naar overzicht