Nieuws

jun
20

EU sluit ‘Partnership Agreements’ met de Baltische staten voor de Europese structuur- en investeringsfondsen

Letland, Estland en Litouwen investeren respectievelijk € 4.51 miljard, € 3.59 miljard en € 6.82 miljard in landbouwontwikkeling en ontwikkelingen in de visserij en maritieme sector.

Met de Europese structuur en investeringsfondsen wil de Europese Commissie:
• kleine en middelgrote bedrijven stimuleren om met innovatie hun concurrentiepositie te verbeteren;
• een milieuvriendelijke economie stimuleren die zuinig omgaat met hulpbronnen als water en olie;
• het aantal mensen met een betaalde baan vergroten.

Nederland neemt deel aan de vier volgende ESI-fondsen:
• Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO);
• Europees Sociaal Fonds (ESF);
• Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);
• Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Terug naar overzicht