Nieuws

jun
20

Circa 100.000 toegekend door Cultuurfonds Utrecht in tweede kwartaal 2014

In het tweede kwartaal van dit jaar heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht een bedrag van 97.600 toegekend aan in totaal 44 projecten op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst, wetenschap, letteren, culturele vorming, monumentenzorg en natuur in de regio. Van dit bedrag was 9.000 afkomstig uit Utrechtse Cultuurfondsen op Naam.

Het Van Hoorn-Koster Fonds werd in 2008 opgericht door het echtpaar Van Hoorn-Koster uit Amersfoort om publicaties over de geschiedenis en archeologie van Utrecht te ondersteunen. Vanuit dit Fonds op Naam werd € 6.000 ter beschikking gesteld.

Ook werd € 3.000 toegewezen uit het Madzy van Nagell - Martini Buys Fonds. Dit fonds heeft tot doestelling het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van cultuur en natuur in Loenersloot en omgeving.

Een totaaloverzicht van actuele toekenningen in de provincie Utrecht is hier te vinden.

Het bestuur van het fonds komt elk jaar vier keer bijeen. De eerstvolgende deadline voor het indienen van aanvragen is 9 augustus 2014.

Terug naar overzicht