Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
20

Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 gepubliceerd

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 gepubliceerd. Met deze regeling wordt subsidie verstrekt voor experimenten of kennisoverdracht-activiteiten die gericht zijn op:
• het scheppen van randvoorwaarden voor een goed functionerende woningmarkt;
• het versterken van de positie van de woonconsument;
• het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving;
• het waarborgen van de minimale kwaliteit van gebouwen en het verbeteren van de kwaliteit van gebouwen, met inbegrip van het stimuleren van energiebesparing.

Aanvragen kunnen vanaf 1 juli 2013 worden ingediend.

Vóór indiening van de aanvraag door de aanvrager gemaakte kosten komen voor subsidie in aanmerking. Als met de activiteit of activiteiten al is begonnen, dient de aanvraag wel het volgende te bevatten:
- een weergave van de stand van zaken tot dusverre;
- een toelichting waarom de aanvraag niet voor aanvang van de activiteit of activiteiten is ingediend.

Terug naar overzicht