Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
20

Nieuwe aanwending van nieuw subsidieplafond Noord-Hollandse herstructureringsregeling

Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebrek bedrijventerreinen Noord-Holland 2012, HIRB Light, wordt met ruim € 1 miljoen verhoogd naar in totaal € 3.512.000,-. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten. Ook de aanwending van de subsidie wordt gewijzigd. De verdeling van het beschikbare bedrag is als volgt:
• Onderdeel Fysieke Verbeteringen: € 3.313.875,-;
• Onderdeel Procesmanagement: € 138.125,-;
• Onderdeel Onderzoek: € 60.000,-.

De aangekondigde wijzigingen zullen binnenkort worden gepubliceerd in het provinciaal blad. Met HIRB Light wil de provincie dat de openbare ruimte op bedrijventerreinen versneld wordt geherstructureerd ten einde ruimtewinst te creëren op bestaande terreinen en de kwaliteit van bestaande terreinen te verbeteren. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Terug naar overzicht