Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
20

Hartstichting - beurzen dr. E. Dekker-programma 2012 (€ 150.000)

Bij de Nederlandse Hartstichting (NHS) kunnen in het kader van het dr. E. Dekker-programma aanvragen worden ingediend voor de beurzen Kindercardiologisch onderzoeker, Senior postdoc en Clinical established investigator. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 18 september 2012.

Met de beurs Kindercardiologisch onderzoeker wil de Hartstichting onderzoek stimuleren op het gebied van hart- en vaatziekten bij kinderen, waaronder onderzoek naar de gevolgen van hart- en vaatziekten van kinderen op langere termijn en van aangeboren hart- en vaatziekten op oudere leeftijd. Het kan gaan om basaal of translationeel onderzoek, maar ook om patiëntgebonden onderzoek. Deze beurs van maximaal € 150.000,- biedt financiële ondersteuning aan uw salaris voor de duur van minimaal één en maximaal twee jaar.

De Senior postdoc beurs wil goede postdocs stimuleren een eigen onderzoeksgroep op te bouwen binnen het cardiovasculaire onderzoeksveld. Het stipendium omvat een financiële tegemoetkoming in de salariskosten van de postdoc (voor 2 jaar) en een promovendus (voor 4 jaar). Tevens kan een bescheiden vergoeding voor materiaalkosten worden aangevraagd.

De Clinical established investigator beurs is bedoeld voor clinici die het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten combineren met zorgtaken. Het doel van dit stipendium is om een gevestigd klinisch onderzoeker de mogelijkheid te bieden zijn of haar onderzoeksgroep uit te breiden. De onderzoeker kan zich op deze manier goed profileren en doorgroeien in de richting van een professoraat. Het stipendium omvat een financiële tegemoetkoming in de salariskosten voor een periode van vijf jaar en een bescheiden vergoeding voor materiaalkosten.

Met het dr. E. Dekker-programma wil de NHS persoonlijke carrières van uitmuntende Cardiovasculaire onderzoekers stimuleren. Met haar persoonsgebonden beurzen probeert de NHS ook potentiële onderzoekers warm te maken voor en te binden aan het cardiovasculaire onderzoek. De NHS mikt daarbij vooral op onderzoekers die een voortrekkersrol kunnen vervullen binnen het cardiovasculaire onderzoek.

Terug naar overzicht