Nieuws

mei
20

Vijfde tranche voor open en online hoger onderwijs bekendgemaakt

De vijfde tranche van de Regeling open en online hoger onderwijs 2018-2022 (ROOHO18) zal van 1 september tot en met 15 december 2021 open staan voor het indienen van aanvragen.

Instellingen voor hoger onderwijs kunnen in deze periode projecten indienen waarin zij in 2022 gaan experimenteren met vormen van online onderwijs en met het delen en hergebruiken van open leermateriaal.

Te ondersteunen projectvoorstellen moeten zich richten op:

  • doelstelling A: binnen het jaarthema 2022 ('De optimale blend') ontwikkelen en gebruiken van open online onderwijs waarmee direct of indirect het onderwijs voor de studenten van de instelling verbeterd wordt; of
  • doelstelling B: het delen, hergebruiken en zo nodig ontwikkelen of doorontwikkelen van open leermateriaal met meerdere instellingen middels samenwerking in vakcommunity's.


De subsidie bedraagt maximaal € 100.000 per subsidieaanvraag voor projecten gericht op doelstelling A. Voor projecten gericht op doelstelling B bedraagt de subsidie maximaal € 175.000 per subsidieaanvraag. Het subsidiebedrag wordt door de ontvanger aangevuld met minimaal hetzelfde bedrag aan eigen middelen. Voor elke doelstelling is voor 2021 een budget van € 700.000 beschikbaar.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) en worden gerangschikt.

Kijk voor meer informatie op: https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-pijler (pijler Online onderwijs) en https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-0 (pijler Open leermaterialen).

Terug naar overzicht