Nieuws

mei
20

POP3 Flevoland gaat open voor niet-productieve investeringen

De provincie Flevoland heeft een nieuwe openstelling bekendgemaakt voor de Subsidieverordening POP3 provincie Flevoland 2014-2020 (POP3FL).

Concreet gaat het om de openstelling 'Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit juni 2021'. Aanvragen kunnen van 7 juni 2021 tot en met 16 juli 2021 worden ingediend. Het subsidieplafond is € 4 miljoen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor bovenwettelijke niet-productieve investeringen voor herstelmaatregelen en inrichting van natuur, landschap en biodiversiteit. Deze investeringen dienen gericht te zijn op het versterken van de natuurkwaliteit en biodiversiteit in de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Nederland in Flevoland. Subsidie kan ook verstrekt worden voor bovenwettelijke niet-productieve investeringen in inrichting en herstelmaatregelen, die in direct aangrenzende terreinen van het Natuurnetwerk plaatsvinden én die randvoorwaardelijk zijn voor het behalen van (systemische) kwaliteitsverbetering van de natuur ín het Natuurnetwerk Nederland in Flevoland.

Subsidie wordt verstrekt aan landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van deze partijen. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Geen subsidie wordt verleend indien de na de beoordeling berekende subsidie lager is dan € 250.000.

Terug naar overzicht