Nieuws

mei
20

Nieuw steunfonds voor lokale huis-aan-huisbladen, nieuwsbladen en -websites

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) heeft het Tijdelijk steunfonds lokale informatievoorziening (TSLI) ingesteld.

Doel van het  steunfonds is het bieden van ondersteuning aan lokale huis-aan-huisbladen, lokale nieuwsbladen en lokale nieuwswebsites die zijn getroffen door de Covid-19 crisis. Het steunfonds is ingesteld nadat is gebleken dat er nog budget beschikbaar was na sluiting van de aanvraagperiode van het Tijdelijk steunfonds voor huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen?. Het nieuwe steunfonds ter waarde van € 1.595.280 richt zich op doelgroepen die eerder geen aanspraak konden maken op ondersteuning.

Op basis van het steunfonds kan aan huis-aan-huisbladen die mínder dan één keer per twee weken, maar minimaal negen keer per jaar verschijnen, lokale nieuwsbladen die ook inkomsten uit abonnementen ontvangen én lokale nieuwswebsites op aanvraag een eenmalige tegemoetkoming in de vorm van een krediet worden verstrekt ter dekking van noodzakelijke kosten om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. Een aanvrager komt alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de aanvrager heeft als hoofdactiviteit het vergaren en publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van het algemene publiek en speelt daarmee een vitale rol in de lokale nieuws- en informatievoorziening; en
  • de continuïteit van de bestaande informatievoorziening is in gevaar als direct gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van Covid-19.


Een verleend krediet wordt achteraf omgezet in een uitkering indien is voldaan aan alle voorwaarden.

De tegemoetkoming voor huis-aan-huisbladen en lokale nieuwsbladen bedraagt € 0,33 maal de grootte van de oplage, maar in alle gevallen minimaal € 4000. De tegemoetkoming voor lokale nieuwswebsites bedraagt een vast bedrag van € 4000.

Aanvragen kunnen tot en met 24 mei 2020 digitaal worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Terug naar overzicht