Nieuws

mei
20

Wijzigingen in Drentse regelingen voor duurzame melkveehouders

De provincie Drenthe heeft enkele wijzigingen aangebracht in haar subsidieregelingen ten behoeve van duurzame melkveehouders.

Het gaat per regeling om de volgende wijzingen:

  • Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe (200DPMVDR): aanvraagperiode én looptijd regeling met één maand verlengd tot en met 30 juni 2019, plus enkele kleine wijzigingen in de begripsbepalingen en de weigeringsgronden;
  • Subsidieregeling beloning 200 duurzame melkveehouders Drenthe (B200DPMVDR): de aanvrager krijgt de keuze om subsidie te ontvangen over de jaren 2019, 2020, 2021 of 2022 (voorheen 2020, 2021 of 2022). Uit deze vier jaren worden drie jaren gekozen waarover de subsidie berekend gaat worden. De looptijd van de regeling is bovendien met één jaar verlengd;
  • Subsidieregeling duurzaam presterende melkveehouders Drenthe (DPMVDR): nieuwe aanvraagperiode van 1 tot en met 30 juni 2019, plus diverse kleine wijzigingen;
  • Subsidieregeling uitvoeringsbijdrage duurzaam presterende melkveehouders provincie Drenthe (UDPMVDR): alleen een wijziging in de begripsbepaling van de zogeheten KringloopWijzer.

Terug naar overzicht