Nieuws

mei
20

Regieorgaan SIA publiceert tweede oproep Platformregeling

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) heeft de Platformregeling II gepubliceerd.

In het kader van deze regeling financiert Regieorgaan SIA de opstartfase van platforms voor praktijkgericht onderzoek. De doelstelling van deze platforms is om lectoren in Nederland in open en actieve samenwerkingsverbanden te verbinden op inhoudelijke thema's die aansluiten op 'onderzoek met impact', de strategische onderzoeksagenda van de hogescholen voor 2016-2020. Deze samenwerkingsverbanden bieden een goede basis om met meer focus en massa bij te dragen aan missiegedreven onderzoek, nationale en internationale onderzoeksprogrammering, de NWA en topsectoren. De lectorenplatforms zijn mede bedoeld om samenwerkingsverbanden van lectoren beter te laten aansluiten bij landelijke agendasetting en programmering.

Een platform biedt lectoren de mogelijkheid om onderzoeksprogramma's te ontwikkelen gericht op economische en maatschappelijke uitdagingen. Het platform staat open voor andere partijen, bedrijven, publieke instellingen en andere kennisinstellingen. Dit bevordert de aansluiting van het praktijkgericht onderzoek op de vragen vanuit de beroepspraktijk en de aansluiting op de kennisinfrastructuur. Doelgericht werken de deelnemers in het platform toe naar een gezamenlijk meerjarenonderzoeksprogramma. Lectoren hebben zo de mogelijkheid om de eigen onderzoekslijnen af te stemmen op die van andere lectoren. Zo kunnen ze zich gezamenlijk richten op deelname aan nationale en internationale onderzoeksprogramma's.

De aan te vragen financiering bedraagt maximaal € 100.000 per platform met een looptijd van 24 maanden. De Platformregeling II is specifiek gericht op bestaande platforms, en een aantal nieuwe platforms op geselecteerde thema's.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem Isaac van NWO. Er zijn enkele zogenaamde 'ophaaldata' bepaald, waarop de tot dan toe ingediende aanvragen worden verzameld en aan de beoordelingscommissie worden voorgelegd. De ophaalmomenten zijn 18 juni 2019, 24 september 2019 en 19 maart 2020.

Zie voor meer informatie: http://www.regieorgaan-sia.nl/netwerk+en+kwaliteit/Platformregeling

Terug naar overzicht