Nieuws

mei
20

Limburg verhoogt subsidiebudgetten voor toerisme en sociale agenda

De provincie Limburg heeft extra budget beschikbaar gesteld voor een tweetal subsidieregelingen.

Toerisme
Zo is het subsidieplafond van de Nadere subsidieregels stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers (SITTOLI) voor de periode tot en met 31 december 2019 opgehoogd van € 339.050 naar € 439.050.

Het doel van deze regeling is het stimuleren van ondernemingen in de toeristische sector in Nederlands-Limburg om bewuste en strategische keuzes te maken voor de toekomst en zo te komen tot een verhoogde kwaliteit van het toeristisch aanbod in Limburg.

Sociale Agenda
Bij de Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg (EXSALI) is het subsidieplafond voor de periode tot en met eind 2019 verhoogd van € 9 miljoen naar € 9,65 miljoen.

Het doel van deze regeling is het bevorderen dat de inwoners van Limburg, met name in een kwetsbare positie, duurzaam langer en gezond leven en meedoen in de samenleving.

Terug naar overzicht