Nieuws

mei
20

Zuid-Holland besluit tot aanpassing subsidieplafonds Groen, Molens, Erfgoed

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben verschillende subsidieplafonds voor het jaar 2015 aangepast. Voor de 'Subsidieregeling Erfgoedlijnen' bedraagt het nieuwe plafond 4.435.631 (was 3.714.381). Voor de 'Subsidieregels Molens' is het nieuwe plafond 400.000 (was 450.000). Daarnaast zijn er diverse subsidieplafonds aangepast binnen de 'Uitvoeringsregeling Groen'.
Binnen de Uitvoeringsregeling Groen zijn de volgende nieuwe plafonds voor 2015 vastgesteld:

Integrale groenprojecten: € 12.006.000;
Projectverkenningen: € 230.000;
Pilots: € 1.250.000;
Boekjaarsubsidie Voet- en fietsveren: € 69.000;
Projectsubsisdie fietsen en wandelen - stad en landverbindingen € 2.047.300;
Projectsubsisdie fietsen en wandelen - Wandelroutenetwerk 2010-2020: € 2.000.000;
Projectsubsidie voor systeeminnovaties grondgebonden landbouw in veenweidegebieden: € 0;
Groenparticipatie: € 1.395.000;
Projectsubsidies kwaliteitsimpuls bestaande groengebieden: € 3.908.750.

Terug naar overzicht