Nieuws

mei
20

ZonMw publiceert oproep Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg - Programmalijn 2 Innovatieve werkwijzen

ZonMw heeft binnen het programma Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg een oproep voor Programmalijn 2 Innovatieve werkwijzen gepubliceerd. Het betreft een oproep tot het indienen van projectideeŽn voor effectonderzoek naar innovatieve werkwijzen voor de JGZ. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 juli 2015. In totaal is voor deze programmalijn maximaal Ä 1.500.000 beschikbaar. ZonMw streeft naar honorering van tien projecten. Er kan maximaal € 200.000 worden aangevraagd voor een project met een looptijd van maximaal 30 maanden. ZonMw benadrukt dat kleinere / kortdurende projecten op basis van bijvoorbeeld bestaande data of lopende registraties ook ingediend kunnen worden.

Het programma is bedoeld voor de praktijk van de JGZ. Het verdient de voorkeur dat de indiener verbonden is met de praktijk. De projectgroep is een samenwerkingsverband tussen een onderzoeksinstelling en een (aantal) jgz-instelling(en) alwaar het onderzoek plaatsvindt. De onderzoeksinstelling kan verbonden zijn aan universiteiten, maar bijvoorbeeld lectoraten van hogescholen betreffen. In de projectgroep dient minimaal één uitvoerend praktijkprofessional te worden opgenomen. Daarnaast dient in verband met de implementatiemogelijkheden een vertegenwoordiger van een jgz-instelling die de werkwijze nog niet ingevoerd heeft maar daarin wel geïnteresseerd is, aan de projectgroep deel te nemen.

Het programma Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel door middel van onderbouwing en doorontwikkeling van innovatieve werkwijzen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) beter toe te rusten op het uitvoeren van het Basispakket JGZ binnen de decentralisatie van de zorg voor jeugd en de veranderingen die dit voor de JGZ met zich meebrengt. Het programma bouwt voort op het programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg.
Programmalijn 2 Innovatieve werkwijzen heeft als doel doorontwikkeling van en effectonderzoek naar innovaties voor de JGZ.

Terug naar overzicht