Nieuws

mei
20

Subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs komend najaar geopend

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ontwikkelt momenteel de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. De regeling zal gericht zijn op het versterken van kennis en deskundigheid (op het gebied van muziekonderwijs) van leerkrachten in het primair onderwijs. Minister Bussemaker (OCW) reserveert voor deze regeling in de periode 2015-2020 in totaal € 25 miljoen. Het is de intentie dat scholen samen met één of meerdere partijen uit het muziekveld aanvragen gaan indienen.

Scholen kunnen deze subsidie vanaf komend najaar aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met de bijdrage kunnen scholen de mensen voor de klas trainen in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia. In het schooljaar 2015-2016 kunnen scholen starten met de voorbereidingen voor hun activiteiten. De uitvoering van de geselecteerde projecten gaat in het schooljaar 2016-2017 van start.

Om al komend schooljaar een impuls te geven aan het muziekonderwijs, worden er vijftien basisscholen geselecteerd die een vroege start gaan maken. Deze scholen, geselecteerd door de regionale en stedelijke culturele expertisecentra, kunnen op korte termijn aan de slag met het versterken van hun muziekonderwijs. Ook dienen deze scholen ter inspiratie voor andere scholen en kunnen ze bijdragen aan de promotie van de toekomstige activiteiten in het kader van de Impuls Muziekonderwijs. Op 21 mei a.s. maakt Bussemaker bekend welke 15 scholen dit zijn.

Terug naar overzicht