Nieuws

mei
20

Ruim 1,7 miljoen subsidie voor afvalwerker in Delfzijl

Het bedrijf D'Ensartech in Delfzijl ontvangt een subsidie van meer dan 1,7 miljoen voor de volledige verwerking van chemisch afval en afgedankte elektronica, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vernieuwend smeltproces. De investering levert circa 26 fulltime arbeidsplaatsen op. De onderneming zelf investeert bijna 7 miljoen in het verbeteren van de nieuwe verwerkingsmethode.

De subsidie is afkomstig uit het programma Regionale Investeringssteun Groningen (RIG 2014). De regeling vloeit voort uit het na het faillissement van Aldel door de commissie-Willems uitgebrachte rapport Chemiecluster op stoom, actieplan chemiecluster Eemsdelta.


De regeling heeft tot doel regionale investeringssteun te verlenen aan mkb-ers en grote ondernemingen in de Eemsdelta en op de Zernike-campus. Voor de eerste tranche is € 10 miljoen beschikbaar. De regeling wordt deels gefinancierd door het Ruimtelijk Economisch Programma van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Het SNN beoordeelt tevens de ingediende aanvragen.

Terug naar overzicht