Nieuws

mei
20

Regeling nationale EZ-subsidies gewijzigd in verband met technische verbeteringen voor de MIT-subsidieverstrekking

In 2015 stellen het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) voor het eerst gezamenlijk het budget beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Vanaf 19 mei kunnen aanvragen worden ingediend voor MIT-innovatie-adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-netwerkactiviteiten en TKI-innovatiemakelaars. Bij de voorbereiding van de openstelling is gebleken dat er enige technische verbeteringen nodig zijn.

Naast een tweetal verduidelijkingen betreft het een aanvulling op het derde lid van artikel 3.4.22. Aan dit artikel wordt een vijfde lid toegevoegd: 'het subsidiebedrag bedraagt ten minste € 25.000 en ten hoogste € 100.000 per deelnemer aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband. Daarnaast is paragraaf 3.4.3a ingevoegd, waardoor de verlening van subsidie voor MIT-innovatie-adviesprojecten mogelijk is. Door de omschrijving van MIT-innovatie-adviesprojecten is het mogelijk dat een project waarvoor subsidie wordt aangevraagd wel valt onder die omschrijving, maar strikt genomen niet valt onder de begripsomschrijving van innovatieadviesdiensten en innovatieondersteuningsdiensten als bedoeld in artikel 2, nummers 94 en 95, van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Het doel van de subsidieregeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Subsidie voor adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten worden ook regionaal aangeboden. Kennisvouchers en de twee TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.

Terug naar overzicht