Nieuws

mei
20

Noord-Holland: subsidieplafond 7 miljoen voor cofinanciering Kansen voor West II

Met de 'Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland 2015' ondersteunt de provincie Noord-Hollandse partijen die willen deelnemen aan de EFRO-programma's in de periode 2014-2020. Voor cofinanciering voor het programma Kansen voor West II wordt het subsidieplafond voor 2015 met 4 miljoen verhoogd tot 7 miljoen.

Subsidie op basis van de Uitvoeringsregeling kan uitsluitend worden verstrekt aan aanvragers, die behoren tot de doelgroep voor een projectsubsidie uit de Europese programma’s Kansen voor West II en INTERREG. Na de genoemde wijziging zijn de volgende subsidieplafonds voor 2015 van kracht voor de Uitvoeringsregeling:

• Kansen voor West 2: € 7.000.000;
• INTERREG A programma: 2 Zeeën: € 600.000;
• INTERREG B programma’s: Noordwest Europa en Noordzee: € 400.000;
• INTERREG programma: EUROPE: € 0.

Terug naar overzicht