Nieuws

mei
20

Beleidsregels Migratie- en veiligheidsfondsen (AMIF en ISF) gepubliceerd

Met de inwerkingtreding van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 is een nieuwe subsidieperiode voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen, die bestaan uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het Fonds voor de Interne Veiligheid (ISF), in Nederland van start gegaan. De ministers Van der Steur en Asscher hebben nu ook de Beleidsregels AMIF en ISF 2014-2020 gepubliceerd. Hiermee wordt nadere invulling gegeven aan verschillende normen uit de Subsidieregeling. Het betreft nadere invulling van de subsidiabele kosten (specifieke uitgaven in verband met doelgroepen, reiskosten en verblijfskosten buitenland, kosten van materieel en kosten van onroerende zaken), overige externe kosten en administratievoorschriften.

Het eerste aanvraagtijdvak voor de nieuwe programmaperiode is opengesteld van 12 mei 2015 tot en met 12 juni 2015. Er is € 146.500.000 beschikbaar voor projecten gedurende de gehele programamperiode (2014-2020). Zie voor verdere informatie (zoals regelgeving, aanvraagformulieren en bijlagen) de AMIF-pagina en de ISF-pagina van het Agentschap SZW.

Terug naar overzicht